توجه: کد تخفیف اختیاری می باشد، در صورت داشتن کد تخفیف آن را وارد کنید

اطلاعات سرویس
نوع سرویس یک ماهه (دو کاربره)
جمع کل ۲۵۰۰۰۰ ریال
کارمزد درگاه
5%
تخفیف
-
مبلغ قابل پرداخت
262500 ریال